مسابقات سال ۹۸ و ۹۹

حاج حسین سلیمی   ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۲۳

مسابقات بصورت مشترک بین کلوپ شهرستان شهرکرد و شهرستان سامان و شهر سفید دشت در چهار مرحله برگزار گردید.
مسابقه اول از شهر ملایر به مسافت ۳۰۰ کیلومتر
مسابقه دوم از کردستان شهر کامشگران روستای حسین اباد
مسابقه سوم از آذربایجان شهر میاندواب به مسافت ۷۰۰ کیلومتر با تایم عالی را به ثبت رساندند
مسابقه چهارم از منتطقه بازرگان شهر اواجیغ به مسافت ۱۰۰۰ کیلومتر هوایی برگزار گردید
که نتیجه خیلی خوبی برای استان در بر داشت و مربیان خوب مون توانستند رکورد مسافت ۱۰۰۰ کیلومتر هوای در شرایط کاملا کوهستانی را فتح کنند.